O semináři

Interaktivní biologický seminář navazuje na dlouhou tradici Korespondenčního ekologického semináře na Přírodovědecké fakultě MU. Do budoucna bychom rádi jednali s vedením fakulty o možnosti uznání IBISe pro žádost o přijetí na Přírodovědeckou fakultu bez přijímací zkoušky, ale to je zatím nejasná budoucnost :-)

Na co se můžeš v každém ročníku IBISu těšit, co tě čeká a nemine? Dostane se k tobě několik sad úkolů, které nebudou zaměřeny vždy na jedno téma, ale najdeš v nich úkoly z mnoha různých oblastí biologie a přírodních věd. Zvlášť se chceme zaměřit na moderní oblasti molekulární biologie, biotechnologií, ale nepřijdeš ani o klasiku v podobě systematické biologie nebo biologie člověka. Zařazujeme také expertní úkoly, na jejichž tvorbě se podílejí akademičtí pracovníci, docenti, profesoři a odborníci z praxe. Na konci každé sady je English bonus, což je úkol, jehož zadání i řešení je celé v angličtině. Je důležité, abyste dokázali pracovat s cizojazyčnou literaturou a uměli vytvořit anglický text, protože bez toho se dnes ve vědecké praxi nikdo neobejde. Tento bonus však nemá za cíl nahradit lekce angličtiny, proto budeme hodnotit především věcnou stránku, ne tu jazykovou.

Každý úkol může mít různý počet bodů podle náročnosti odpovědí nebo zpracování úkolu, u každé otázky bude jasné kolik bodů se za ni dá získat. Po odevzdání úkolu přes online rozhraní příslušný organizátor úkol opraví a Tobě se ukáže počet bodů a komentář k odpovědím. Po uplynutí doby na řešení dané sady, se na webu objeví její autorské řešení, kde mohou být i další odpovědi na danou otázky nebo rozvedení do širšího kontextu.

Výsledky se budou průběžně aktualizovat na IBISích stránkách, aby všichni věděli, jak si stojí ve srovnání s ostatními. Nejlepší řešitele zveme každý rok na týdenní soustředění K-SCUK, kde nadělujeme nejen ceny pro vítěze a malé překvapení každému na památku, ale taky spoustu odborného i zážitkového programu :-).

To je úvodem vše, IBIS se těší na další spolupráci a rozvíjení znalostí v biologii.

Biologii zdar a ibisům zvláště!

Za organizační tým
Lukáš Chrást