O semináři

Interaktivní biologický seminář (IBIS) je korespondenční seminář pro nadšené středoškoláky, které baví biologie a přírodní vědy obecně. IBIS navazuje na bohatou historii korespondenčních seminářů na Masarykově univerzitě a je organizován studenty, vyučujícími a odborníky z Přírodovědecké a Lékařské fakulty.

JAK JE IBIS ORGANIZOVÁN?

Seminář pořádají studenti a zaměstnanci PřF a LF Masarykovy univerzity a probíhá online na stránkách ibis.sci.muni.cz. Ve čtyřech sadách, vydávaných v průběhu školního roku, zde budou zveřejněny úlohy z nejrůznějších oblastí biologie a medicíny se zřetelem na moderní trendy a nejnovější poznatky. Těšit se můžeš i na tématické bonusy s praktickými úkoly.

Kromě řešení úloh se můžeš každý rok zúčastnit 2 víkendových soustředění, kde se seznámíš s ostatními řešiteli a organizátory, vyzkoušíš si unikátní experimenty v moderních laboratořích a v terénu se podíváš na zajímavé organismy a prozkoumáš s námi biologicky cenné lokality.

CO MI IBIS PŘINESE?

  • Rozšíříš si své znalosti biologie, medicíny a dalších přírodních věd.
  • Naučíš se pracovat s odbornými zdroji a kriticky hodnotit správnost informací.
  • Setkáš se s odbornou anglickou literaturou, naučíš se psát anglicky vlastní odborný text.
  • Budeš se detailně věnovat různým zajímavým zákoutím biologie.
  • Vyzkoušíš si řešení praktických úkolů a zábavné experimenty z pohodlí domova.
  • Budeš mít možnost seznámit se s ostatními zapálenými řešiteli a organizátory semináře.
  • Řešení IBISe ti také může pomoci při přijímačkách na Masarykovu univerzitu. Více informací najdeš níže v sekci Prominutí přijímací zkoušky na Masarykovu univerzitu.

JAK SE MOHU ZAPOJIT DO IBISU?

Na nic nečekej, zaregistruj se na těchto stránkách a nech IBISe, aby ti ukázal, jak je příroda a biologie úchvatná. Registrace i řešení semináře je zcela zdarma.

Pokud si nejsi čímkoliv jistý/á nebo máš nějakou otázku, neváhej nás kontaktovat na ibis@sci.muni.cz.